OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 21.05.2022 19:59:20 

Biskup ThDr. Vasiľ Hopko- mučeník

Úvod


 

Blahoslavený episkop-mučeník
  ThDr.Vasiľ Hopko
 
11. mája 2022  - 75. výročie biskupskej vysviacky  (* 21. 04. 1904 - Hrabské, okr. Bardejov - + 23. 07. 1976 - Prešov)   nesporne patrí k veľkým osobnostiam Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku po episkopovi  Pavlovi Petrovi Gojdičovi,ČSVV.

 

  Vo svojom živote veľmi dobre porozumel tajomstvu Kristovej Cirkvi. Bol formovaný v kňazskej rodine, čo malo nemalý vplyv na jeho jasný postoj ku Kristovi a Cirkvi. Nevnímal ju iba  inštitucionálne, ale predovšetkým  ako úžasný duchovný priestor – domov, kde sa dennodenne možno stretávať so živým Kristom. Vzťah k Cirkvi dokumentuje jeho kniha „Greko-katoličeskaja Cerkov“.  Vedel, že nemožno oddeliť Ježiša Krista od jeho Cirkvi a on sám nikdy neoddeľoval vernosť Kristovi od vernosti Cirkvi.   V tomto duchu pracoval, žil, trpel a prijal tŕňovú krížovú cestu, ako aj vyplývalo z jeho jepiskopskeho hesla :

                                                            DA VSI EDINO BUDUT! -  ABY VŠETCI JEDNO BOLI !

  Vladyka Vasiľ napísal: „ Vždy hovorím, že Pánu  Bohu nemôžem dostatočné poďakovať za to, že som sa narodil gréckokatolík. Mnohí sa hanbia za to, že sú gréckokatolíci.“

                   Vo svojej vernosti Kristovi a Cirkvi,  s láskou prijal s Božou pomocou  aj cestu mučeníctva. Vladyka  Vasiľ Hopko mal vynikajúceho učiteľa blahoslaveného prešovského biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča,ČSVV, ktorého odkaz šíril po celý svoj život.  Kiež aj pre nás a naše každodenné všedne dni, sú nám títo naši svätci nielen pomocou, ale predovšetkým príkladom, ako nasledovať Krista v tomto pozemskom živote.  Tí, ktorí biskupa Hopka poznali hovoria o ňom, že bol mužom neustálej modlitby.

 

                   Veríme, že ani dnes nezabúda na svoju cirkev. Počas života sa neustále modlil za svoju cirkev, za jej kňazov a veriacich, za svojich prenasledovateľov, za nepriateľov cirkvi, za tých, ktorí zblúdili vo viere i vo vernosti  cirkvi :"ZA VSICH -  I ZA VSJA!"

         Dnes sú už jeho modlitby príhovorom. Biskup Vasiľ Hopko, väzeň pre Pána, sa dnes prihovára za svojich priateľov i nepriateľov, za priateľov i prenasledovateľov Cirkvi.

 

 

 

 

M o d l i t b a

Blažený Vasiľ, svoje kňazstvo si zveril pod ochranu presvätej Bohorodičky,
aby všetci jedno boli.
Ani v prenasledovaniach si sa neodplácal zlým za zlé.
Nauč nás milovať a
neodsudzovať, žehnať a nezlorečiť, modliť sa a odpúšťať.
Ty si tíšil srdcia rozvášnené spormi.
Miloval si Krista,
svoj ľud i byzantskú liturgiu.
Vypros nám u Boha pokojvieru a odpustenie hriechov.
Zapáľ v našich dušiach lásku ku Kristovi.
Aby sme jednými ústami a jedným srdcom oslavovali a ospevovali
vznešené a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha,
teraz i vždycky i na veky vekov.
Amen.
 
 

Molitva

Proslavlenyj Vladyko – mučeniku Vasilije, Pokroviteľu pronasledovanych.

Ty svoje svjaščenstvo oddal pokrovu Presvjatoj Bohorodicy

„DA VSI JEDINO BUDUŤ!“

V prenasľidovaňach ty neodplačal zlym za zle !

Nauči nas ľubiti i neodsudžovati, blahosloviti i nezlorečiti, molitisja i odpuščati.

Ty uťišal rozvašneny serdcja, ľubil jes Christa, svij narid i vizantijskuju liturhiju.

Vypros nam u Boha mir, pevnu viru i odpuščiňa hrichiv.

V našych serdcach zapali ľubov do Christa,

žeby sme jednymi ustami i jednym serdcem oslavuvali i ospivovali prečestnoje

i velikolipoje imja Otcja i Syna i Svjatoho Ducha, teper i navse

i na viky –vikov. Amiň

 

Blaženyj otče, mučeniče Vasilij,

moli Boha o nas !

 

   

pozrite si aj stranku  :  www.gojdic.wbl.sk